Tevhide Karşı Tesniye

Share

Kelime-i Tevhid’e Karşı Kelime-i Tesniye

(Şeytanın Hipnozuyla Trans haline geçmiş müşrikler bu makaleyi anlamayacaklardır)

Edip Yüksel
8 Ağustos 2012
www.19.org

Allah‘tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur.
Ve şehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve Rasülü’dür.”

Peygamberin vefatından yıllar sonra, sağdan yanaşan şeytanlar Tevhid (Birleme) ifadesini İkileme (Tesniye) ifadesine dönüştürdü.

Bir yandan Kelime-i TEVHİD’e tanıklık yapıyor ama hemen bir “VE” ekleyerek TEVHİD’ı (Birlemeyi) TESNİYE’ye (İkilemeye) çeviriyor.

Sünni literatürde Şehadeteyn (yani iki şeye şahitlik) ifadesinin biraz farklı olduğu dikkatinizi çekti mi? Kendisine daha önce bu konuda yöneltilen eleştirileri aklınca cevaplamak için bir yöntem izliyor… Tıpkı Muhammed’in ismini Allah’tan çok övüp duranların bu tavırlarını biz eleştirdiğimiz vakit, putlaştırdıkları Muhammed’in isminden önce ve sonra dizdikleri uyduruk övgüleri söylemeye devam edebilmek için Allah’ın isminden sonra bazı övgüler eklemeye başlamaları gibi. Yani Muhammed’e uyduruk övgüler dizebilmek için Allah’a “sözde” övgüler dizmeye başlıyorlar. Bunların kafasındaki Allah, Muhammed için kullanılan Allah’tır.

Nikekim bu Tesniyecilerin bir kısmı Allah’a “Allahım bizi peygamber efendimizin şefaatine nail eyle” biçiminde dua ederler. Muhammed’i kendilerinin Efendisi (Rabbi; bak 9:31) ilan ederler ve Allah’ı kendileriyle Muhammed arasında bir aracı, bir elçi yapıyorlar! Allah’ı hakkıyla takdir edemeyen müşriklerdir bunlar.

Yukarıda alıntıladığımız TESNİYEYİ biraz daha savunmak için yaygın olan Sünni kelime-i Tesniyesinin ortasına Allah’ın tekliği ile ilgili bir cümle daha sokuşturuyor. Niye? Allah’ın tekliğinden söz ederken ikinci bir ismi eklemek ve muvahitlerden kendisine yöneltilecek eleştirilere karşı ortaya eklediği ifadeyi göstermek için. Yani Muhammed için Allah’ı kullanıyor! Allah’ı paravana yapıyor… Tekrar edeyim, yani TESNİYE yapmak için Allah’ın birliğini açıkça istismar ediyor!

Bir de bunu Allah’a inat yapıyor; Kuran’a ihanet ediyor:

 • Kuran’da 30 kez geçen İsa’sız, Musa’sız, Muhammed’siz, Falansız, Filansız, “La ilahe illa Allah” veya “La ilahe illa Hu” TEVHİD (Birleme) ifadesine inat!
 • Allah’ın, meleklerin ve ilim sahiplerinin şehadetini bildiren 3:18 ayetine inat!
 • Allah’ın kuluna yettiğini vurgulayan 39:36 ayetine inat!
 • Allah’ın isminin tek başına anılmasından hoşlanmayanların mümin olmadığını bildiren 39:45 ayetine inat!
 • Mescitlerin SADECE Allah’a özgülenmesi ve Allah dışında başkasının çağrılmamasını bildiren 72:18 ayetine inat!
 • Elçileri yarışa sokarak onları abartıp putlaştırmamamızı, hepsi bir ümmet olan elçiler arasında ayırım yapmamamızı bildiren 2:285 ayetine inat!
 • Muhammed’in elçiliğine tanıklık eden tek ifadenin geçtiği ve bunun münafıklar tarafından yapıldığını bildiren 63:1 ayetine inat. (Münafıklar Muhammed’in elçiliğine inanmazlar. O münafıkların bir kısmı onun elçilik iddiasına aslında inanmayan münkirlerdir veya onun “sizin gibi bir insan” olma iddiasına inanmayan tesniyecilerdir, müşriklerdir).

Dahası, yukarıdaki ayetleri doğrulayan arkeolojik delillere de kör ve sağır kesiliyor (İkinci sayfada sunulacak). Ve bu Tevhid kelimesini Tesniye ile değiştirmek için ileri sürdüğü bahanelerle zımnen Allah’ın kitabında bu önemli gerçeği ifade etmeyi unuttuğunu ve dininin temel prensibini öğretemediğini iddia ediyorlar. İnciller’de yer almayan Üçleme ifadesini İsa’dan yüzyıllar sonra uyduran ve bunu dinlerinin temel ifadesi haline dönüştüren Hrisitiyanlar gibi. Müşriklerin putları ve putlarının sayıları değişebilir ama kafasızlıkları ve yöntemleri birbirine çok benzer. Zira, tüm müşriklerin vahiy kaynağı, akıl hocaları insanlardan ve cinlerden şeytanlardır (Bak: 6:112-116).

Şeytan’ın tüm amacı, allem edip kallem edip, Allah’ın yeterliliğini inkar etmek, TEKLİĞİNE bir şeyler eklemek… Bunu gerçekleştirmek için her taklayı atar… Soldan yanaşır, sağdan yanaşır. Sarık takar, sakal bırakır. Ağlar veya güldürür. Ama insanlardan ve cinlerden şeytanların tüm amacı Allah’ın yeterli olmadığını insanlara yutturmak. Allah dışında hidayet kaynakları oluşturmak. Allah adına din ve mezhepler uydurmak. Allah adına insanlar ile Yaratıcıları arasına girmek ve insanları kontrol altına almak! Tevhid prensibi şeytana kapıları kapayan bir prensiptir. Tevhid’den verilecek en küçük bir tavizi ,en küçük bir deliği şeytan kullanır ve o deliği zamanla büyütür ve oradan her türlü pisliği, her türlü fareyi ve hatta domuzu nakil-makil, rivayet-menkıbe, şerif-merif sokar.

Alıntıladığım Şehadeteyn (İKİLİ tanıklık) ifadesinde şeytanın attığı takla iki doğru ifadeden birisini DİĞERİNİN VURGUSUNU AZALTMAK İÇİN YAPIŞTIRMAK biçimindedir. O taklanın resmini çekiniz ve dikkatle inceleyiniz. Ayrıca Muhammed için “Allah’ın … Resulü’dür” ifadesiyle de Muhammed’i yaşayan bir ilah olarak sunar. Halbuki, İsa Nuh Allah’ın resulü İDİ, İbrahim Allah’ın resulü idi, Musa Allah’ın resulü İDİ, Zekeriya Allah’ın Resulü İDİ, İsa Allah’ın resulü İDİ ve Muhammed de Allah’ın resulü İDİ…

Muhammed öldü. Her ne kadar Muhammediler bu gerçeğe inanmak istemiyorlarsa da, Namazlarında okudukları uyduruk Tahiyyat duasında onu Allah gibi hazır ve nazır kabul edip ona ikinci şahıs olarak selam gönderiyorlarsa ve her yerde Allah ile birlikte illa onun ismini Tesniyelemek istiyorlarsa da bu bir gerçektir. Muhammed öldü. Rabbine gitti ve Rabbinin nimetiyle ödüllendiriliyor. Bizi işitmez; işitse bile duamıza cevap veremez!

Şu anda Muhammed Allah’ın resulü DEGİLDİR. Zira Muhammed YAŞAMIYOR. Allah’ın resulü Muhammed’in bize tebliğ ettiği biricik kitap olan Kuran (6:19) o resulün getirdiği risalettir ve dünyanın sonuna kadar o risalet (mesaj) devam edecek ve yeni haberleri ortaya çıkacaktır.

Hani adamın birini düşünün. Ağzıyla “Bir” derken parmaklarıyla “İki” işareti yapıyor. İşte “Allah Bir’dir VE Muhammed O’nun elçisidir” diyenler de aynısını yapıyor.

Allah’ın birliği Muhammed ile sınırlanamaz. Allah Muhammed’den önce de sonra da, Muhammed ile birlikte ve Muhammed’siz de ezelden beri tek ilahtır.

Muhammedsiz bir TEK Allah düşünemeyen Tesniyeciler Kuran’a inat uydurdukları bu “Allah + Muhammed” formülünü savunmak için bir sürü bahaneler ileri sürüyorlar. Ancak o bahanelerin palavradan ibaret olduğu aşağıdaki sorular üzerinde biriz düşünülürse ortaya çıkar.

 • Siz hayatınızda kaç kez “Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur VE Kuran Allah kelamıdır” diye şehadet getirdiniz?
 • Siz hayatınızda kaç kez “Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur VE İsa Allah’ın elçisidir” diye şehadet getirdiniz?
 • Siz hayatınızda kaç kez “Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur VE tek hidayet kaynağı O’dur” diye şehadet getirdiniz?
 • Siz hayatınızda kaç kez “Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur VE insanların çoğunluğu şirk koşmadan iman etmez” diye şehadet getirdiniz?
 • Siz hayatınızda kaç kez “Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur VE İslam tek dindir” diye şehadet getirdiniz?
 • Siz hayatınızda kaç kez “Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur VE aklını kullanmayanları Allah rezilliğe mahkum edere” diye şehadet getirdiniz?
 • Siz hayatınızda kaç kez “Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur VE Muhammed’in elçiliğine tanıklık eden münafıklar yalan söylüyorlar” diye şehadet getirdiniz?

Kuran’ın 30 ayetine, 3:18; 39:45; 63:21 ve 2:285 ayetlerine rağmen İNAT ederek Kelime’yi tevhid’i EKSİK GÖREREK onu putlaştırdıkları Muhammed ile TAMAMLAMAK isteyenler Din Gününde “Wallahi rabbina wa ma kunna muşrikin” (Rabbimiz, Vallahi biz müşrik değildik; 6:22-24; 6:148; 16:35) diyecekler ama yalan söyledikleri kendilerine apaçık gösterilecek. O gün gözler çok keskin olacaktır. Burada göğüslerinin derinliklerinde sakladıklarını kimse orada saklayamayacaktır.

İnkarcıları ve münafıkları 39:45 ve 63:1 ayetleriyle ifşa eden Allah:

“Göklerde ve yerde olanları bilir; sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah gizli düşüncelerinizi çok iyi bilir.” (64:4)

“Onlar, göğüslerindekini bilinç altına itip O’ndan gizlemek isterler. İyi bilin ki elbiselerini büründükleri zaman dahi onların gizlediklerini ve açıkladıklarını bilir. O, gizli düşünceleri bilendir.” (11:5)

Peygamberden ve 4 Seçilmiş Lider’den sonra Kelime-i Tesniyeyi Nasıl Uydurdular?

Arkeolojik deliller için bu buraya veya alttaki 2’nci sayfa linkini tıklayınız.

Share