Nokta Virgül İmla Mimla

Share

Nokta Virgül İmla Mimla

Edip Yüksel
Facebook 8 Eylül 2011
www.19.org

EDİP: Fazlı kardeşim, lütfen kitaplığından gelişi güzel birkaç kitap al ve virgüllerle ara boşlukları arasındaki ilişkiyi öğren. Şahsen yukarıdaki yazını okurken her bir virgül gözüme diken gibi batıyor, her bir nokta başımda kabak gibi patlıyor. :((

FAZLI C.: bu da benim tarzım edip bey,neticede virgülde insan icadı birşey bende böyleyim.

EDİP:

Boşluğu:
Bazan virgülden önce,
Bazan virgülden sonra
Bazan virgülden hem önce ve hem sonra
Bazan hiç vermeden

Oluşan manzara tam bir keşmekeş. Virgüller sağa sola yalpalayan sarhoşlar gibi… Noktaların da tavrı farksız. Hele şu iki harf arasında boşluk verilmeden sıkışmış noktalar yok mu? Ah boğulmuş bebekler gibi benden yardım istiyorlar 🙂

FAZLI: Bence asıl konudan ziyade konuya odaklanın, ben dilbilginide biraz kafama göre kullanırım. netice de bunlar vahiy değil , dilbilgisi konusunda da bir birliktelik mi var? bir sürü kesmekeş asıl o kitaplarda var .İnsan ürünü meramımı anlatıyor sa sorun yok.Ayrıca bura da yazı yazan herkez , dört dörtlük mü yazıyor .herkezin hataları var .Bende böyleyim.Evet bu bir kusur olabilir .Ama neden ben ? yakında noktalama işaretlerine dikkat etmeyen Fazlıyı listemden çıkarıyorum diye yazarsan şaşırmıyacağım.

EDİP: Fazlı hani aradabir ortaya çıkan hatalar olsa rahatsız etmez, ancak sen imlanın genetik yapısında mutasyon yapıyorsun.

Ben denazire olsundi yebu ndan son ra sanacev apy azar ken kelim earalı kların ı kaf ama görever eceğim. Ayrı cabura dayazı ya zanherkez , dö rtdörtlük mü ya zıyor .herke zinh ataları var .Bende böyley im.Evet bu bir ku sur olabilir .A maneden ben ?

Share