Peygamberler neden hep Yahudi

Share

“Kuran’daki Peygamberler
Neden hep Yahudi’dir?”

Edip Yüksel
27 Şubat 2015
www.19.org

2015-02-22 Peygamberler Neden hep Yahudidir

Ateistlerin, Hristiyanlık, Hinduizm, Sünnilik, Şiilik, Nakşilik, Nurculuk, Selefilik vs gibi dinleri ve mezhepleri körlemesine izleyenlerden daha sorgulayıcı ve cesur olduğu bir gerçek… Ancak, ateistlerin arasında da birçok cahil, yobaz veya dugyusal ateist var. Bir kısmı fark etmeseler de SünniAteist, HristiyanAteist… Özellikle Kuran’a karşı tartışırlarken Sünni veya Hristiyan çarpıtmalarını, önyargılarını, palavralarını sorgulamadan bir gerçek olarak kabul ederler. Yani Kuran’a yönelik eleştirilerinin büyük çoğunluğu adresini ıskalıyor.

Örneğin, bazı ateistler yandaki eleştiriyi yöneltebilmektedirler. Herşeyden önce, Kuran her kavme kendi dilleriyle elçiler gönderildiğini bildirir ve bunların bazılarından söz ettiğini bildirir. Ama yobaz ateistler bu ayetleri görmezlikten gelirler. Örneğin, 35:24; 14:4; 16; 36; 26;208. Kuran’ın tüm insanlığa gönderildiğini de bildiren çok ayet var. Örneğin: 6:19; 21:107; 4:79.

Kuran’ın orijinal dili ve muhtaplarının kültürü gereği örnek olarak verilenler o dil ve kültürde bilinen isimler olması gayet normaldir. O coğrafyada yaşayanların hiç işitmedikleri bir ismin bilinen bir transliterasyonu olmadığı için kimse anlamazdı. Daha sonra o kelimenin okunuşu üzerinde farklı yorumlar ve farklı yakıştırmalar yapılması kaçınılmaz olurdu. Ama bu eleştiriyi yöneltenler bu basit linguistik gerçeği düşünmezler.

Dahası, bu istedikleri gerçekleşseydi yine buna ilk eleştiriyi yöneltecekler de onlar olurdu. Örneğin, Kuran’da صوقرات (Sokrat) ismi geçseydi ve biz onu örnek gösterseydik, tepkilerini çok iyi tanıdığım bu ateistler şöyle itiraz edecekti:

“Bu anlamsız Arapça kelime nasıl olur da Sokrat olur? Hadis kitaplarında bu ismi “SUQ RAyTe” (sokak gördüğün) diye okumuşlar ve “sokakta görülen adam” diye anlamışlar. Siz bunu şimdi Sokrat diye uyduruyorsunuz.”

Dahası, bu soruyu yöneltenler İsrail Oğullarının iyilik ve kötülükte örnek olmaları için Allah tarafından seçildiği gerçeğini niye görmezler? (Bak: 2:122; 44:32-33). Dünya tarihinde İsrail Oğullarının nüfuslarıyla ters orantılı biçimde bilimde, siyasette ve sanatta gösterdikleri üstün başarının bu ayetlerin bir tecellisi olduğu gerçeği karşısında nasıl da secdeye varmazlar? Hiç mi düşünmezler?

 

Share