Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Sayısı

Share

Mustafa Kemal Atatürk
Ve 19 Sayısı

Edip Yüksel
23 Ekim 2012
www.19.org

Saltanat ve hilafete son veren Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kuşatmış bulunan 19 sistemi, 41:53 ayetinde belirtilen işaretlerden biridir. Kuran’dan başka dini kaynak kabul etmeyen müminler, bu işaretin anlamını ve önemini kavramakta zorluk çekmezler. Emevi, Abbasi ve Osmanlı hurafelerini din edinenler ile insanları putlaştıranlar, elbette bu ilahi işareti doğru yorumlayamayacaklardır. Kuran’a göre en kötü insanlar, Allah adına din uyduran hahamlar, papazlar, mollalar, şeyhülislamlar değil mi? (18:15; 29:68; 31:6; 42:21).

Atatürk ismi, Muhammetçi (Muhammedi) ve Atatürkçü çevreler arasındaki politik mücadelede spekülasyonlara tükenmez bir kaynak olmuştur. Amerika’ya göçtüğümden beri, benim Atatürkçü bir İslamcı olduğumu ileri sürenler oldu. Türk basınında Atatürkçü olarak tanıtıldım. Bu nedenle burada şahsi bir açıklama gereği duyuyorum.

Ben tektanrıcı bir müslümanım. Gerçi, cehalet döneminde Hanefi olduğumu iddia ederek kendimi İmamı Ebu Hanife’ye nispet ettim, ve hatta Humeynici bile oldum; fakat hiçbir vakit Atatürkçü olmadım. Dinimi ve hayat felsefemi Allah’tan başka bir isme nispet etmemeye kararlıyım.

Atatürk ismini, yönetici elitlerin oligarşik diktasını sürdürmek için bir tabu olarak kullanan despot ve ırkçı mukallitlerle hiçbir zaman aynı saflarda yer almadım ve inşallah almayacağım da. Türkiye’nin bugünkü vahim manzarası, menfaat şebekelerinin Atatürkçülük maskesi altında icra ettiği talanların ve ortaçağ Arap kültürünü din diye belleyen müşrik din adamlarının ürettiği yalanların bir sonucudur.

Atatürk’ün yaptığı devrimleri genellikle olumlu görüyorum. Atatürk inkılapları, en azından, Kuran mesajının dile getirilebileceği ve dinlenebileceği bir ortam oluşturmuştur. Kendilerini “Allah’ın Gölgesi” olarak bilen zorba halifelerin döneminde “kabağı sevmiyorum” demeniz bile “Muhammed Peygambere hakaret” diye yorumlanıp “mürted” olarak damgalanmanıza yol açabilirdi.

Bu açıklamadan sonra, M. Kemal’in hayatındaki 19 gerçeğine dönelim. Bunları daha önce 1985’te İlginç Sorular-1 ve Kuran Görülen Mucize adlı kitaplarımda yayımlamıştım. Bildiğim kadarıyla, MKA’nın hayatındaki 19’lar ilk kez Kadircan Kaflı tarafından 1951 yılında Yeni Sabah Gazetesinden yayımlanan bir makaleyle duyuruldu. Oradaki verileri tek tek inceledikten sonra konuyla ilgili araştırmalar yaptım. Samsun, Amasya, Erzurum, Ankara gibi illerdeki müzelerde ve anıtlarda bazı gözlemlerde bulundum.

O günler, Kuran’ın mesajını gelenekçi öğretilerin oluşturduğu parazitler yüzünden net olarak alamadığımdan Atatürk’ü “deccal” zannediyordum. Tanrı’ya hamd olsun, şimdi asıl deccallerin (sahtekarların) kimler olduğunu çok iyi biliyorum: Atatürk’ün, minarelerine ot tıkmaya çalıştığı hurafeci din adamları. Atatürk’ün hayatında gördüğümüz 19 örgüsüne bazı örnekler:

 • Doğum yılı: 1881 veya 99x19
 • Nüfus kütük numarası: 19
 • Nüfus cüzdanı numarası: 993814 veya 52306x19
 • Politikaya girişi: 1900 veya 100x19
 • Harp okulundan Türk subayları arasından mezun oluş sırası: 19
 • Harp akademisine kaydolduğu devre: 57 veya 3x19
 • Orduya yüzbaşı olarak katılırken sıra numarası: 38 veya 2x19
 • Komutanlık yaptığı ilk piyade alayının numarası: 38 veya 2x19
 • Komutanlık yaptığı ikinci piyade alayının numarası: 57 veya 3x19
 • Albaylığa terfi ettikten 19 sonra komutanı olduğu tümenin numarası: 19
 • Samsun’a çıkışı ve Kurtuluş Savaşını başlatması tarihi: May 19, 1919 veya 101x19
 • Samsun’a çıkarken kendisi dahil Bandırma gemisindeki subay sayısı: 19
 • Mareşal ve General ünvanlarını alış tarihi: 1921, September 19
 • Kendisine verilen toplam madalyaların sayısı: 19
 • İlk Büyük Millet Meclisindeki sıra numarası: 19
 • İstanbul Akaret’lerdeki evinin numarası: 76 veya 4x19
 • Ölüm tarihi: Kasım 10, 1938 veya 102 x19, 57 yaşında veya 3x19
 • Cenaze nakli ve Cenaze namazı: Kasım 19
 • Cenazesinde çalınan Şopen’in marşının adı ve marştaki nota sayısı: 19
 • Şevket Süreyya’nın Tek Adam adlı kitabına göre bankada bıraktığı nakit miras: 19,000 veya 1000x19
 • Hayatındaki en önemli üç kentin Osmanlıca yazılışlarının Ebced değeri, 19’un katlarıdır: Selanik 171 veya 9x19; Samsun 247 veya 13x19; Ankara 361 veya 19×19
 • İsmindeki harflerin sayısı: Mustafa Kemal Ataturk: 19

Peki, Kuran’ın matematiksel sistemiyle Atatürk’ün hayatının aynı koda sahip olmasını bir rastlantı olarak görenlerin zorları ne? Ya inanmaktan korkuyorlar, ya da imanlarını düzeltmekten…

“Onun gerçek olduğu onlara apaçık oluncaya kadar onlara, ufuklarda ve kendi içlerinde ayetlerimizi (işaret ve kanıtlarımızı) göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanık olması yetmez mi?” (41:53)

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatındaki 19 Sayısı

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=izLD9ACiI_c[/youtube]

Türkiye’deki dini ve milli putlar ve putperestler

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=p_pxsRbLIjI[/youtube]

Dr. Fatih Edibo Atatürk devlet cücelerinden korkanları uyardı

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B_jLVUUAPJ8[/youtube]

 

Share