Mucizeleri İnkar Edenlerle ilgili Ayetler

Share

Mucizeleri İnkar Edenlerle ilgili AYETLER

19 Var Edip Yuksel

www.19.org

2:17 Durumları, ateş yakan kimselerin şu durumuna benzer: Ateş çevrelerini aydınlatmaya başlayınca ALLAH onların ışığını giderir ve onları karanlıklar içinde görmez bir halde bırakır.

2:18 Sağır, dilsiz ve kördürler; yönlerini değiştiremezler.

3:7 O ki sana bu kitabı indirdi. Onun bazı ayetleri kesin anlamlıdır (muhkem), ki bunlar kitabın özüdür. Diğerleri de benzer anlamlıdır (müteşabih). Kalplerinde hastalık bulunanlar, insanları şaşırtmak ve farklı anlam vermek için benzer anlamlı olanlarının ardına düşerler. Onların gerçek anlamını ise kimse bilmez, ancak istisnadır ALLAH ve derin bilgiye sahip olanlar “Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır,” derler. Akıl ve anlayış sahiplerinden başkası öğüt almaz.

6:4 Onlara Rab’lerinin ayetlerinden (delil ve mucizelerinden) hangi bir ayet gelmişse ondan yüz çevirmişlerdir.

6:5 Kendilerine gerçek gelince onu yalanladılar. Alay ettikleri şeyin haberleri yakında kendilerine gelecek.

6:25 Onların bir kısmı seni dinler. Fakat, kalpleri üzerine anlamalarına engel olacak örtüler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Her bir mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Bundan ötürü sana geldiklerinde seninle tartışır ve inkarcılar, “Bu ancak bir efsanedir,” der.

6:26 Kendileri uzaklaştıkları gibi başkasını da ondan menediyorlar. Böylece farkında olmadan kendilerini mahvediyorlar.

6:104 Rabbinizden size aydınlatıcı bilgiler gelmiş bulunuyor. Kim görürse kendi yararına, kim körlük ederse kendi zararınadır. Ben üzerinize bekçi değilim.

6:158 Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin, yahut Rabbinin bazı işaretlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı işaretleri geldiği gün, daha önce inanmamış veya imanında bir hayır kazanmamış kişiye bir yarar sağlamaz. De ki: “Bekleyin, biz de beklemekteyiz.”

7:132 “Bizi büyülemek için ne kadar mucize (ayet) getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz,” dediler.

7:146 Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri mucizelerimden çevireceğim. Her türlü mucizeyi de görseler inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama azgınlık yolunu görseler onu yol edinirler. Zira onlar ayetlerimizi yalanladılar ve aldırış etmediler.

14:25 Rabbinin izniyle her mevsim meyvelerini verir. Öğüt almaları için ALLAH insanlara böyle örnekler verir.

14:26 Kötü bir söz de, yerden koparılmış köksüz kötü bir ağaç gibidir.

20:133 “Bize hiç olmazsa bir ayet (mucize) getirmeliydi!,” dediler. Daha önceki kitaplarda bulunan beyyine (delil) kendilerine gelmedi mi?*

20:134 Onları, ondan önce bir ceza ile helak etseydik, “Rabbimiz, bize bir elçi gönderseydin de böyle alçak ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık!,” derlerdi.

20:135 De ki: “Herkes gözlemekte. Siz de gözleyin. Düzgün yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin hidayet üzerinde olduğunu ileride bileceksiniz!”

25:4 İnkar edenler, “Bu, başkalarının yardımıyla onun uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir,” diyerek haksız ve asılsız bir tez ortaya koydular.

25:5 Dediler, “Yazıp durduğu şey evvelkilerin masallarıdır; gece gündüz kendisine dikte edilmektedir.”*

25:73 Kendilerine Rab’lerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.

27:82 Zamanı gelince, onlara topraktan mamul bir yaratık çıkaracağız; onlara, halkın ayet ve mucizelerimize inanmadığını bildirecek.*

27:83 Gün gelecek, her toplum içinde, ayetlerimizi ve mucizelerimizi yalanlayan kimseleri toplayıp süreceğiz.

27:84 Geldikleri zaman, “Ayet ve mucizelerimi bilginizle kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa yaptığınız neydi?” der.*

27:85 Haksızlık ettikleri için verilen söz başlarına gelir ve artık konuşamazlar.

27:92 Ve Kuran’ı okumakla da… Kim doğruyu bulursa kendi yararına doğruyu bulmuştur. Kim saparsa ben ancak uyarıcılardan biriyim.

27:93 De ki, “Övgü ALLAH’adır; ayetlerini size gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin onların yaptığından habersiz değildir.”*

29:1 A1L30M40

29:2 İnsanlar, sadece “İnandık” demeleriyle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sanıyor?

29:3 Kendilerinden öncekileri sınadık. Elbette ALLAH doğrucuları ile yalancıları birbirinden ayıracaktır.

29:4 Kötülükleri işleyenler, bizi atlatacaklarını mı sanıyorlar? Ne kötü bir yargıda bulunuyorlar.

29:54 Sana azabı getirmen için meydan okuyorlar. Halbuki cehennem kafirleri kuşatmış bile. (Lütfen 29:48’den başlayarak okuyunuz)

38:1 SS90; mesajı içeren bu Kuran’a ant olsun.*

38:2 Doğrusu, inkar edenler kibir ve ayrılık içindedir.

38:3 Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Feryat ettiler, ancak artık kurtuluş zamanı değildi.

38:4 Onlara, kendilerinden bir uyarıcının gelmesini yadırgadılar. İnkarcılar, “Bu pek yalancı bir büyücüdür,” dediler,

38:5 “Tanrıları tek tanrı mı yaptı? Bu, gerçekten çok tuhaf!”

38:6 Onların liderleri öne fırladılar, “Yürüyün, tanrılarınıza bağlı kalın. Sizden istenen sadece budur.”

38:7 “Son dinde böylesini işitmedik. Bu bir uydurmadır.”

38:8 “Mesaj, neden aramızdan ona indirildi?” Aslında, onlar mesajımdan kuşku içindedirler. Hayır, onlar azabı henüz tatmadılar.*

38:29 Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur; ayetlerini incelesinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.

41:53 Onun gerçek olduğu onlara apaçık oluncaya kadar onlara, ufuklarda ve kendi içlerinde ayetlerimizi (işaret ve kanıtlarımızı)göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanık olması yetmez mi?*

46:10 De ki, “Düşündünüz mü, ya o ALLAH katından ise ve siz de ona karşı çıkmışsanız ve İsrail oğullarından bir tanık da bunun benzerini görüp inandığı halde, siz kibirlenip yüz çevirmişseniz?! Kuşkusuz ALLAH zalim topluluğu doğru yola iletmez.”*

54:1 Saat (dünyanın sonu) yaklaştı ve ay yarıldı.*

54:2 Bir mucize görseler yüz çevirirler ve, “Süregelen bir büyüdür” derler.

74:25 “Bu sadece bir insan sözüdür.”

74:26 Onu Sakar’a atacağım.

74:27 Sakar nedir bilir misin?

74:28 Ne bırakır, ne de yüklenir (tam ve mükemmel).*

74:29 Halklar için (evrensel) bir göstergedir/ekrandır.*

74:30 Üzerinde on dokuz vardır.*

74:31 Biz ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Onların sayısını (on dokuz’u) da, (1) inkarcılar için bir fitne (sınav/huzursuzluk kaynağı) yaptık, (2) kitap verilmiş olanları ikna etsin, (3) inananların inancını güçlendirsin, (4) kitap verilmiş olanlarla inananların kuşkularını ortadan kaldırsın, ve (5) kalplerinde hastalık olanlarla inkarcılar da, “ALLAH bu örnekle ne demek istiyor?” desinler. Böylece ALLAH dilediğini/dileyeni saptırır ve dilediğini/dileyeni de doğruya iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu (sayı) halklara bir mesajdır.

74:32 Hayır, and olsun Ay’a.*

74:33 Geçtiği vakit geceye.

74:34 Ağardığı vakit sabaha.

74:35 Bu büyüklerden birisidir.

74:36 Halklara bir uyarıdır.

74:37 İlerlemek yahut geride kalmak dileyenleriniz için.

74:38 Her kişi kendi günahıyla mahkum olur;

74:39 Ancak sağ tarafta olanlar hariç.

74:40 Cennetler içindedirler, sorarlar

74:41 Suçlulara:

74:42 “Sizi bu Sakar’a sokan nedir?”

74:43 Diyecekler ki, “Desteklemezdik/namaz kılmazdık”*

74:44 “Yoksula da yedirmezdik.”

74:45 “Biz, boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık.”

74:46 “Yargı gününü yalanlardık.”*

74:47 “Nihayet (şimdi) kesin gerçeğe ulaştık.”

74:48 Aracıların şefaati onlara bir yarar sağlamaz.

74:49 Öyleyse neden bu mesajdan yüz çeviriyorlar.*

74:50 Ürkmüş zebralar gibi,

74:51 Aslandan kaçan?

74:52 Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister.

74:53 Doğrusu, onlar ahiretten korkmuyor.

74:54 Doğrusu, bu bir öğüttür.

74:55 Dileyen ondan öğüt alır.

74:56 ALLAH dilemezse onlar öğüt alamazlar. O, erdemli davranmanın kaynağıdır; bağışlamanın kaynağıdır.

78:27 Onlar bir hesap ummuyorlardı.*

78:28 Ve ayetlerimizi, mucizelerimizi yalanladılar.

78:29 Halbuki biz her şeyi sayıp yazmıştık.

78:30 Öyleyse tadın, sizin sadece cezanızı arttıracağız.

83:18 Doğrusu, iyilerin kitabı İlliyyun’dadır.

83:19 İlliyyun nedir bilir misin?

83:20 Rakamlanmış bir kitaptır.

83:21 (Tanrı’ya) yakın olanlar ona tanık olur.

 

Hidayet için Kalabalıklara Uyanları Eleştiren Bazı Ayetler:

1-         İnsanların çoğuna uyan sapıtır. (6:116)

2-         İnsanların çoğu Allah’ın kitapta ve doğada gösterdiği işaretlere tanık olmaz. (26:8; 27:82)

3-         Rızkı Allah’ın verdiğini çoğu bilmez. (34:36)

4-         İnsanların çoğu kâfirdir, nankördür. (16:83)

5-         Çoğu fasıktır, yoldan çıkmıştır. (5:49, 81; 9:8; 57:16, 27)

6-         Çoğu müşriktir. (30:42)

7-         Çoğu gerçeğe iman etmez, güvenmez. (2:100; 11:17; 12:103; 13:1)

8-         Çoğu inkârcıdır. (17:89)

9-         Çoğu gâfildir. (10:92)

10-       Çoğu şükretmez. (2:243; 10:60, 12:38; 40:61)

11-       Çoğu zanna uyar. (10:36)

12-       Çoğu nankördür. (25:50)

13-       Çoğu yalancıdır. (26:223)

14-       Çoğu Allah’a ortak koşar. (12:106)

15-       Çoğu haktan hoşlanmaz. (43:78)

16-       Çoğu Allah’ın sözünden dönmeyeceğini bilmez. (30:6)

17-       Çoğu Kur’andan yüz çevirdi. (31:4)

18-       Kâfirlerin çoğu akıl etmez, kafası çalışmaz. (5:103)

19-       Ölüleri Allah’ın dirilteceğini çoğu bilmez. (16:38)

20-       Saatın gerçekleşeceğine çoğu inanmaz. (40:59)

21-       Çoğunluk doğru olan dinin müslümanlık olduğunu bilmez. (30:30, 12:40)

 

Share