Reformcular

Share

İslami Reform Hareketini Destekleyen Bazı Arkadaşlar

 

Abdullahi an-Naim Emory Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde profesördür. İslam’da insan hakları ve kültürler arası insan hakları konularında uzmandır. Emory Üniversitesi Din ve İnsan Hakları Programı’nın yöneticisidir. Aynı zamanda Emory Hukuk ve Din İnceleme Merkezi’ne de katkıda bulunmaktadır. Eskiden Afrika İnsan Hakları İzleme Bürosu’nun yöneticiliğinde de bulunmuştur. İnsan hakları, din ve laikliğin ayrılığı yerine aralarında karşılıklı bir bağlılık ve sinerji olmasından yanadır. Abdullahi, Sudan kökenlidir ve bu ülkedeyken Mahmoud Mohamed Taha’nın İslami reform hareketinden çok etkilenmiştir. İnsan hakları, uluslararası hukuk, demokrasi ve İslami reformla ilgili sayısız makaleleri ve kitapları vardır. Son kitabının adı Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a (İslam ve Laik Devlet: Şeriat’ın Geleceğini Tartışma) Cambridge, MA

ve Londra, İngiltere: Harvard University Press (2008).

● http://people.law.emory.edu/~aannaim/ ●

Dr. Abdur Rab Dhaka Universitesi’nden onur derecesiyle mezun olup aynı üniversitede mastır yaptıktan sonra Harward Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. Pakistan Ekonomi Geliştirme Kurumu, Pakistan ve Bangladeş Endüstri Gelişim Bankası, eski bölünmemiş Pakistan hükümetleri ve birçok uluslararası organizasyonlar için çalışırken ekonomik araştırma ve danışma ve kamu kaynaklarının seferberliğinden endüstriyel gelişme ve ticaret politikası reformuna kadar birçok siyasi konudan oluşan uzun bir kariyer listesi vardır. Pakistan Gümrük Komisyonu’na üye olarak ve Bangladeş Planlama Komisyonu’na da bölüm şefi ve baş danışman olarak hizmet vermiştir. Viyana’da Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Teşkilatında (UNIDO) Sınaî Kalkınma Görevlisi olarak çalışmıştır. Dünya bankası görevlisi olarak Uganda hükümetine mali danışmanlık ve UNIDO görevlisi olarak da Katar hükümetine üst düzey endüstriyel ekonomistlik yapmıştır. Kurucu üyeleri Pakistan, İran ve Türkiye olan Ekonomik İşbiliği Örgütü’nün sınai kalkındırma bankasının iş planının bir bölümüne UNDO’nun görevlendirmesiyle katkıda bulunmuştur. USAID (ABD Uluslarası Kalkınma Ajansı), Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası’nın desteklediği Bangladeş kalkınma projelerinin bazıları üzerinde de çalışmıştır. Merkezi Amerika’da bulunan Uluslararası Gübre Geliştirme Merkezi’ne (IFDC) tarımsal uzman olarak danışmanlık yapmıştır. Bengalli geleneksel Müslüman bir ailede büyümüştür. Okul yıllarından beri dine karşı büyük ilgisi vardır. Dinle ilgili düşüncelerindeki dönüm noktası derin bir Kuran ve din bilgisi olan ve neredeyse hiç tanınmayan fakat çok yönlü bir kişi olan manevi rehber Şah Aksaruddin Ahmad ile iletişime geçince olmuştur. Onun rehberliğinde, Abdu, dini konularla ilgili ilk bilgileri edinmiştir. Ondan esinlenerek, Abdu, Kuran’ı hadisleri ve modern zamanların İslam bilginlerinin görüşlerini yakından incelemiştir. Web sitesi: ● www.exploreQuran.org ●

Ahmed Subhy Mansour Mısır’da bulunan Al Azhar Universiesinde eski bir doçenttir. Amerika’da siyasi sığınmacıdır ve aynı zamanda Harward Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Programı’nda misafir akademisyendir. İslam tarihi, kültürü, teolojisi ve siyaseti alanlarında uzmanlığı olan bir İslam bilginidir. Mısır’dayken yıllarca insan hakları ve demokrasinin savunucusu olmuş ve o yıllar boyunca liberal siyasi, dini ve toplumsal görüşleri yüzünden hapis yatmak, yalnızlaştırılmak ve zulme uğramak gibi kökten dinciler ve rejim tarafından cezalandırılmıştır. Dünyanın en eski ve en saygın İslam merkezlerinden birisi olan Kahire’deki Al Azhar Üniversitesinden onur derecesiyle mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede yüksek onur derecesiyle doktorasını tamamlamıştır. Mayıs 1985’te üniversite politikası ve programlarının birçoğunu kontrol altında tutan aşırı muhafazakar yetkililer için kabul edilemez bulunan liberal görüşleri sebebiyle öğretim ve araştırma görevliliğinden çıkartılmıştır. 1987 ve 1988 yıllarında Mısırlı Müslümanlar, Hıristiyanlar, Kıptiler ve Yahudiler arasında uyum ve hoşgörü olmasını savunan ilerici görüşleri yüzünden Mısır hükümeti tarafından hapse atılmıştır. Ahmed,  İslam tarihi, kültürü ve diniyle ilgili birçok konudan bahseden Arapça yirmi dört kitap ve yüzlerce makale yazmıştır. Web sitesi: ● www.ahl-alQuran.com ●

Dr. Aisha Jumaan Atlanta İslam Derneği’nin Başkanıdır.

Doçent Dr. Aisha Y. Musa “Hadith as Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam” kitabının yazarıdır. Harward’daki eğitimi ilk İslam yazın tarihi ve özellikle de Kuran ve Hadislerin otoritesi odaklıdır. Hadith as Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam (Palgrave, 2008) kitabı vahyin ikiliği doktronini ve 8. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar olan ilk İslam yazılı belgelerini inceleyerek Kuran ve hadislerin göreli otoritesini tartışır ve bunlarla ilgili ilk tartışmalarla günümüzdekileri karşılaştırır. Kuran ve Peygamber sünnetinin otoritesi sorunu fıkıhın bir konusudur. İlk Müslümanların bu soruya verdiği cevaplar son bin iki yüz yıldır İslam dünyasının hukukunu ve teolojisini şekillendirmektedir. Kitabının bir bölümünde, İmam Şafii’nin Peygamberin sünnetiyle ilgili tarihin ilk ve en önemli yazınlarından birisi olan Kitab Jimā’ al ‘ilm kitabının ilk kez İngilizce’ye çevrilmiş şeklini yayınlamıştır. Kuran’a göre Peygamber Sünnetinin otoritesi konusundaki tartışmalar günümüzde yeniden popüler olmaya başladığı için, bu kitap hem akademisyenlerin hem de Müslümanların ilgisini çekmektedir. Araştırma konuları erken klasik zamandan günümüze klasik Arapça yazılı metinlerinin çevirileri, Kuran yorumları, kadın konular ve günümüzün reformist ve sünnetçi hareketlerini içerir. Aisha, Florida International Üniversitesi’nde Dini Araştırmalar Departmanı İslam İncelemeleri bölümünde doçenttir. Web sitesi: ● www.askmusa.org ●

Dr. Ali Behzadnia yaklaşık 40 yıl önce Amerika’ya gelmiş olan bir tıp doktorudur. Ali, ömrü boyunca İslam öğrencisi olmuştur ve Kuran araştırmaları ve İnançlararası Diyalog konularıyla ilgilenmektedir. Sosyo-politik olarak aktif bir kişidir ve İran’daki devriminden sonraki ilk kabinede Sağlık Bakanı yardımcılığı yapmış, Eğitim Bakanlığı’na vekalet etmiş ve Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesinde doçent olarak çalışmıştır. İran’daki demokratik olmayan dini rejime karşı çıkmış ve yaklaşık iki yıl sonra ABD’ye geri dönmüştür. Ali birkaç tane akademik dini organizasyona üyedir ve California’da özel bir muayenehanesi vardır.

Arnold Yasin Mol Hollanda’da doğup büyümüştür. Katolik bir altyapısı olmasına karşın birçok inancı ve dini araştırmış ve üniversitede biyokimya okurkan Kuran’ı keşfederek onun mantıklı bir bilimsel ve sosyal mesajı olduğunu görmüştür. Arnold 20 yaşında İslam’ı kabul etmiştir. İlk olarak klasik İslam öğretilerini öğrenmiş ancak fakat dikkatli bir şekilde bu öğretilerin mesajını ve tarihini inceleyince bu öğretilerin birçok noktada Kuran’la çeliştiğini görmüş ve tarih, dinler ve kültürlerin birbirini nasıl etkilediğini incelemek için ilahiyat okumaya karar vermiştir.Şimdi Sosyal ve bilimsel mesajı ve düzeninde dolayı ilahi kaynak olarak yalnızca Kuran’ı kabul etmektedir. Laik ve küresel bir toplum için Kuran mesajını incelemek üzere birkaç Müslüman düşünürle beraber bir örgüt kurmuştur ve birkaç modern İslam düşünürüyle de çalışmaktadır. Şu andan Hollanda’da Roterdam Üniversitesinde Arapça öğrenmekte ve Amsterdam Üniversitesinde Sosyal Teoloji bölümü kurmaktadır. Web sitesi: ● www.deenresearchcenter.com ●

Dr. Ayman Abdullah tıp doktorudur ve matematikte doktorası vardır. Birçok makalesi ● www.free-minds.org ● sitesinde yayınlanmıştır.

Dr. Caner Taslaman ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul’da bitirdi. Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilendi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha sonra ise Kuantum Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu. Ayrıca “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’deki İslam” çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakultesi’nde tamamladı. İlk olarak Tokyo Üniversitesi’nde daha sonra Oxford Üniversitesi’nde post doktora çalışmaları yaptı. Harvard Üniversitesi’nde ve Cambridge Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak bulundu. Son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir. Bilim-Felsefe-Din İlişkisi, Küreselleşme ve İslam, Kuran ve Bilim, Din Felsefesi, Bilim Felsefesi, Fizik Felsefesi ve Biyoloji Felsefesi en çok ilgilendiği alanlardır. Eserleri arasında, Tartışılmaz Mucize Kuran; The Big Bang; Felsefe ve Tanrı; Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı; Kuantum Kuramı, Felsefe ve Tanrı sayılabilir. Web sitesi: ● www.canertaslaman.com/

Chibuzo Casey Ohanaja Dallas, Teksas’ta doğmuş ve yetişmiştir. Nijeryalı Hristiyan bir geçmişi olan Casey lisedeyken Pakistanlı bir arkadaşı aracılığıyla ilk defa İslam’la tanışmıştır. Notre Dame Üniversitesindeyken Orta Doğu ve Arap Siyaset Bilimi ana branşı olması rağmen çeşitli inançları, dinleri ve hayat sistemlerini derinden araştırma ve incelemeye başladı. İslam’ın mesajının cazibesine kapılarak Kuran’ı keşfetmiş ve onun en insani, mantıklı ve faydalı bir hayat sistemi önerdiğini görmüştür. 20 yaşında İslam’ı kabul etmiştir. İslam tarihi, hadis, fıkıh ve Arap diliyle ilgili çalışmalarından ve Orta Doğu ve Afrika’ya yaptığı seyahatlerinde gözlemlediklerinden şu an dünyada yaygın olan İslam anlayışının Kuran’daki İslam’la uyumlu olmadığı sonucuna varmıştır. Casey, şu anda İndiana Notre Dame’da Müslüman Öğrenci Örgütünün başkanıdır ve Notre Dame Üniversitesi İnançlararası Dostluk Programının koordinatörüdür. Notre Dame’dan mezun olunca hukuk, Arapça ve İslam üzerine çalışmalarını devam ettirmek istemektedir.

Christopher Moore o zamanlar İngiltere yönetimi altında olan Kıbrıs’ın Lefkoşe şehrinde dünyaya gelmiştir. Babasının kendisini askerlik hizmetine adamasından dolayı Christopher’ın eğitimi de ordu tarafından sağlanmıştır. Yıllardır Linda ile evlidir ve iki tane genç kız torunu vardır. Kıbrıs gibi o da 49 yaşında İngiltere’den bağımsızlığını kazanmış ve emekli hayatını Türkiye’de yaşamaya başlamıştır. Emekli olduğu günden bu yana Kuran ve İslam’la ilgili araştırma tutkusunu beslemektedir.

Dilara Hafız emekli bir bankacı, Pazar okulu öğretmeni, inançlararası activist kızı Yasemin ve oğlu İmran’la birlikte Amerikalı Müslüman Gençlerin El Kitabı’nın yazarıdır. Bu kitapdaki kısaltılmış makalesi ilk olarak Altmuslim.com sitesinde yayınlanmış ve Common Ground News Service’in izniyle yayınlanmıştır. Eserleri ● www.theamth.com ● www.altmuslim.com ● adreslerinde bulunabilir.

Irshad Manji Kanadalı bir feminist, yazar, gazeteci, activist ve liderlik profesörüdür. New York Üniversitesi Medeni Cesaret Projesinin yöneticisidir. Medeni Cesaret Projesi genç liderlere kendi toplumları içerisinde güçlülere karşı gerçeği konuşmayı öğretmeye çalışmaktadır. Şu an otuzdan fazla ülkede basılmış olan The Trouble with Islam Today: A Muslim’s Call for Reform in Her Faith isimli kitabın yazarıdır. Aynı zamanda Emmy’ye aday gösterilen Korkusuz Inanç belgeselini yapmıştır. Bu belgesel Amerikan İslam Kongresi 2008 “Farklı Düşün” film festivalini başlatmıştır. Web sitesi: :● www.irshadmanji.com ●

Dr. Edip Yüksel: Ünlü bir sünni alim olan Sadrettin Yüksel’in oğlu olarak 1957 yılında Türkiye’de dünyaya gelmiştir. Gençlik yılları boyunca açıksözlü bir İslamcı olmuştur ve siyasi görüşleri yüzünden yıllarca hapsedilmiştir. Popüler bir İslamcı yazar ve gençlik lideriyken, Rashad Khalifa ile yazıştıktan ve onun Kuran, Hadis ve İslam kitabını okuduktan sonra Kuran’a başka kitapları ve öğretileri ortak koşmaktan vazgeçti. Bu olay 1 Temmuz 1986’da sünni mezhebiyle bağlarını koparmasına sebep oldu. 1989 yılında Rashad Khalifa’nin sponsorluğuyla ABD’ye göç etti. Rashad Khalifa ile bir yıl Tucson Mescidinde çalıştı ve United Submitters International (USI) örgütünün göze çarpan bir üyesi oldu. Rashad’ın suikastından sonra üyeleri arasında yaygınlaşmaya başlayan kült fikirlere katılmadığı için USI’den ayrıldı. Pima College adlı yüksek öğrenim kurumunda 1999 yılından beri Felsefe ve Mantık dersleri veren Edip, din, siyaset, felsefe ve hukukla ilgili yirmiden fazla Türkçe kitap yazmıştır. İngilizce birkaç kitabı ve çok sayıda makalesi vardır. Son kitapları ortak yazarlarından birisi olduğu Quran: a Reformist Translation (Kuran: Reformist Çeviri), İslami Reform İçin Manifesto ve Peacemaker’s Guide to Warmongers. Otuz akademisyen ve yazarın makaleleriyle katıldığı Critical Thinkers for Islamic Reform adlı kitabın baş editörlüğünü yapan Edip İslami Reform organizasyonunun kurucusudur ve online kitaplarına, makalelerine ve röportajlarına şu adreslerden ulaşılabilir: ● www.19.org ●www.islamicreform.org ● www.yuksel.org ● www.quran.org ● www.quranix.com ● www.mpjp.org● www.opednews.com ● Edip’in kitapları için şu sitelere sipariş verebilirsiniz: ●www.brainbowpress.com ● www.ozanyayincilik.com ● www.amazon.com. Türkçe e-mail listesi: http://groups.google.com/group/edipyuksel ● İngilizce email  listesi: http://groups.google.com/group/19org ● Forumlar: www.19.org/forum

Dr. El Mehdi Haddou 37 yaşında Fas kökenli Kanadalı bir veteriner hekimdir. 24 yaşında inancını, İslam’’ı, hayatın amacını ve Tanrı’yı sorgulamaya başlamıştır. Kasım 2006’da www.submission.org sitesinde Rashad Khalifa’nin Kuran, Hadis ve İslam kitabını okuyunca Rashad Khalifa’nin 19 koduyla ilgili fikirlerini sorgulamış ve bu fikirlerin doğru olduğunu teyit etmiştir. Allah’ın her sorusuna yanıt verdiğini ve aradığı kanıtı gönderdiğini farkettiği günden beri maneviyatında büyük bir değişim olduğuna şahitlik etmiştir. “Şimdi hiç bir tereddüte yer bırakmayan bir kesinliğe eriştim. Sadece Kuran’ı, Kuran’ın tamamını, yalnız ve yalnızca Kuran’ı izlemekteyim” demektedir.

Eman M. Ahmed Pakistan kökenlidir ve 2000 yılında Kanada’ya gelmiştir. Şu anda CCMW’da Proje Koordinatörlüğü yapmaktadır. Pakistan’da toplumsal gelişme, kadın ve insan haklarıyla ilgili alanlarda çalışmıştır. Aynı zamanda Heinrich Boll Foundation’da din ve kadın üzerine kitapların editörlüğünü yapmaktadır. Yayınları; “Tehlikeli Karışım: Din&Gelişme Yardımı” (WHRNet); Asya’da Şiddet, Hukuk ve Kadın Hakları  kitabında “Kadınlara Karşı Şiddet: Yasal Sistem ve Kurumsal Tepkiler” (Sage Publications) ve “Promoting Inclusivity; Protecting (whose) Choice?” (AWID)’dir. Yayıncılık (SFU), sosyal antropoloji (Oxford) ve İngilizce (Pb) alanlarında mastır yapmıştır.

Dr. F.K. bilgisayar donanımı teknolojisi üzerine düzinelerce patent sahibi Kürt kökenli bir Amerikalı tektanrıcıdır. Matematikte doktorası vardır. Irak Krüdistan’ı orijinlidir.

Farouk A. Peru dünyalı bir insandır. Bu, onun söylevinin başladığı ve bittiği yerdir. Bir insan olarak insan problemleri için Tanrı tanımı ve insanlık için bir reçete olarak gördüğü Kuran’ı işaret etmektedir. Faruk aynı zamanda ilgi alanları; Yazarına göre Kuran’ı incelemek; İslam’daki eğilimler ve Kuran’a uygun düşünce metinleri vasıtasıyla Yazarın sesini yeniden işitilebilir kılmak; Müslümanların Kuran’ı anlamak ve inançlarını düzenlemek için kullandıkları yöntemlerle Kuran’a nasıl leke sürdükleri; Seçkinlik felsefesi olarak İslam kötenciliğinin doğası; İslam köktenciliğinin İslami düşünceye nasıl kök saldığı ve İslami kurumlarda kendini nasıl gösterdiği ve bu görüşe karşı alternatiflerin bulunması; Felsefe, özellikle de varlık felsefesi; dünyadaki varlığın bütün felsefi düşüncenin temelini nasıl oluşturduğunu açıklamak suretiyle Heidegger’in varlık kavramını geliştirmek. olan acemi bir akademisyendir. Web sitesi: ● www.farouk.name ●

Fereydoun Taslimi, “İslamiyet hakkında bildiklerimin yanlış öğretiler olduğunu anlayıncaya kadar Müslüman değildim; dalalet benim kurtuluş yolum oldu.” diyerek İslamiyet’i kabul eden girişimci bir hayırseverdir. Birkaç ileri teknoloji şirketinin kurucusu ve Nur Vakfı’nın kurucu ortaklarındandır. PerformanceIT’e katılmadan önce infoGo’nun teknoloji bölümü şefliği ve kurucu ortaklığını yaptı. Onun da öncesinde, Mittel’le birlikte kurduğu Avrupa İstikrar Girişim (ESI) şirketinde on yıl süresince vekil olarak genel müdür olarak görev aldı. (1986-1996) Görev süresi boyunca internet telefonculuğu ve ses işleme alanlarında birkaç üretim hattı tasarlama ve geliştirmede etkili bir iş adamı olarak çalıştı. Avrupa İstikrar Girişim şirketinde görev almadan önce, 1984 yılında programlanabilir bilgisayar destekli telefon sistemleri üreten bir şirket olan Adax’ı kurmak için harekete geçti. Yüksek lisans eğitimini bitirdikten sonra çok dilli bilgisayar ve uygulama sistemleri üreten Bilişim Bilimleri şirketini kurdu. 1975’te Londra Üniversitesi’nden başarıyla mezun olarak Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden bilgisayar bilimi üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Kendisine ait internet sitesi: www.noor.org / www.muslimheretics.com

Dr. Ghayasuddin Siddiqui, İngiltere’deki Müslüman halkın ileri gelen sözcülerindendir. İslamî köktendincilik ve İslam siyasî düşüncesi üzerine uzman olduğu bilinir. Namus cinayetleri, aile içi şiddet ve zoraki evliliklere karşı kadın haklarını savunan ilk Müslüman liderlerden biridir. Geçen yıl birkaç kıdemli rahiple birlikte kadın haklarını korumak adına İslam Evlilik Sözleşmesini öne sürdü. Şimdilerde ise güven ve inanç temelli bir çevrede çocuk istismarına karşı verilen bir mücadeleye öncülük ediyor. Afganistan ve Irak savaşlarının henüz başlarında savaş karşıtı koalisyonlara katılıp bu koalisyonların merkezî yönetim üyesi olarak bu ülkelerin istila edilmesine mütemadiyen karşı çıktı. Guantanamo İnsan Hakları Komisyonu’nun başkanı ve suça teşvik eden topluluklara karşı başlatılan mücadelenin aktif üyesi olarak, Guantanamo ve Belmarsh cezaevlerindeki tutukluların mahkeme önüne çıkarılmaksızın cezalandırılmalarına karşı mücadele verdi. En eski Müslüman stratejik düşünce kuruluşlarından biri olan İslam Kurumu’nun yöneticisi olarak da tüm sosyal, kültürel ve politik engellere genel bir karşı tutum geliştirdi. Kendisine ait internet sitesi: www.muslimparliament.org.uk

Kassim Ahmad, Malezya’nın önde gelen düşünür ve filozoflarındandır. 9 Ekim 1933’te Kedah, Malezya’da doğdu. Edebiyat fakültesi diplomasını Malaya dili ve edebiyatı üzerine aldı. Bununla birlikte geniş çapta politik bilim ve İslamî felsefe okudu. 1950lerde Malaya edebiyatının klasiklerinden Hang Tuah’ın karakterleri üzerine yazdığı tezle uzun süre ulusal manşetlere konu oldu. Bir süre Londra’da bulunan Doğu ve Afrika dilleri ve siyaset bilimi araştırma okulunda (SOAS), daha sonra da 1966’dan beri ailesiyle birlikte yaşadığı Penang’daki bir lisede Malaya dili ve edebiyatı öğretti. ‘Universiti Kedua’ adlı kitabında bir tecrübesinden bahsederken siyasi düşüncelerini alenen ifade etmesi cüretinden ötürü iç güvenlik kanunu gereğince yaklaşık olarak beş yılını hapishanede geçirdi. Bugünkü birçok reformist gibi o da Rashad Khalifa’nın Kuran, Hadis ve İslam kitabını okuduktan sonra düşünsel anlamda bir dizi değişiklikler yaşadı. Muhammed peygamberin ifadelerinin şaşmazlığına meydan okuyarak yazdığı ‘Yeniden sorgulama’ adlı hadisi ile Malaya dünyasını sarstı. Malezya Ulusal Üniversitesi’nden onur ödülleri aldı. Malaya edebiyatının yanı sıra İslamî konular üzerine de birkaç kitap yazdı. İngilizce ve Malayca makaleleri kendisine ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. www.kassimahmad.blogspot.com

Layth Saleh al-Shaiban, İslamî reform hareketinin önde gelen aydınlarından biridir. Birçok reformist gibi o da Rashad Khalifa’nın Kuran, Hadis ve İslam kitabını okuduktan sonra farklı bakış açıları edinerek Kuran’ı adeta yeniden keşfetmiştir. Layth, İlerici Müslümanlar ve Hür Zihinler örgütlerinin kurucusudur. Reformist bakış açısıyla Kuranın çevirisini yapan yazarlardan biridir. Ayrıca ‘Tabii Cumhuriyet’ adında bir kitap yazmıştır. Layth, Suudi Arabistan’da yaşıyor ve malî müşavirlik yapıyor. Kendisine ait internet sitesi: www.free-minds.org / www.progressivemuslims.org

Dr. Melody Moezzi; yazar, aktivist ve avukat. İlk kitabı ‘Hata Durumunda Savaş: Amerikan Müslümanların Gerçek Hikayeleri’, Arkansas Üniversitesi matbaası tarafından 2007 kışında yayınlandı. Müslüman Kız dergisinde köşe yazısı yazmaktadır. Parabol, Muhalif Ses, Amerikan Gündemi, Kent Mozaiği, Beşeri Bilimler Gündemi gibi bir çok gazete, dergi ve online yayınlarda deneme ve makaleler yazdı. Aynı zamanda ulusal halk radyosunda (NPR) yayınlanan ‘Her şey Dikkate Alınırsa’ da eleştirmen olarak görev aldı. 1979’da Chicago’da doğan Moezzi, Dayton, Ohio’da; güçlü ve canlı bir İranlı-Amerikan diasporada büyüdü. Şimdi ise kocası Matthew ve kedileri Olyaw ve Talula ile Atlanta’da yaşıyor. Wesleyan Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olan Moezzi, aynı zamanda Emory Üniversitesi halk sağlığı bölümünü bitirdi. Kendisine ait internet sitesi: www.melodymoezzi.com

Mike Mohamed Ghouse, konuşmacı, düşünür ve yazar. Memnosyne Vakfının dinlerarası diyalog tahkikatını yönetenlerden birisidir ve aynı zamanda çoğulculuk kurumuna başkanlık eder. Bunların yanı sıra dinler arası diyalog, politik ve yurttaşlık konularını tartışan birçok radyo ve televizyon programının devamlı konuğudur. Ghouse aslen Yelahanka-Bangalorludur; ancak yaklaşık otuz yıldır Dallas, Texas’ta yaşamaktadır. Dünya Müslüman Kongresinin kurucu başkanlığını yapar. Yalın bir vizyonu vardır; Müslümanlar ve dünya için iyiyi savunur. Yorumlarının, haber analizlerinin ve köşe yazılarının bulunduğu internet sayfaları kişisel internet sitesinde belirtilmiştir: www.MikeGhouse.net

Mohammad Mova Al Afghani, Cakarta’da bulunan avukatlık bürosunda çalışır ve Ibn Khaldun Bogor Üniversitesinde dersler verir. Daily Jakarta Post gazetesinde ve birkaç uluslar arası yayında düzenli olarak makaleler yazar. Aynı zamanda Güvenilir Nano-teknoloji Merkezi’nin (CRN) üyelerindendir. 1999’da bir sivil toplum kuruluşu olan Hukuk Danışma Merkezini kurdu. Endonezya Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun oldu ve üstün başarıyla Bremen Üniversitesinde Avrupa hukuku üzerine yüksek öğrenim aldı.

Mustafa Akyol; ünlü gazeteci Taha Akyol’un oğludur. İslamî düşüncede aşırılığın yanı sıra Türk laikliğini de tenkit eden Akyol’un bu yaklaşımı kendisinin düşüncede radikalizme ve aşırı tutuculuğa yakın olduğunu gösterir. Akıllıca projelerin samimi girişimcisidir. 1972’de doğdu ve ilk eğitimini Ankara’da aldı. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi ve yüksek öğrenimini aynı üniversitede tarih bölümü üzerine aldı. Şu an bir Türk günlük gazetesinde köşe yazarıdır ve Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın yan kuruluşu olan Kültürler arası Diyalog Platformunda yöneticilik yapmaktadır. Amerika ve İngiltere’deki birkaç üniversitede din, bilim, dini hoşgörü ve dinler arası diyalog konuları üzerine seminerler verdi. İslam’da aşırılığa ve terörizme karşı çıkıp İslamî itikatı savunarak Müslüman bakış açısıyla ele aldığı bazı İslamî konular üzerinde yazdığı makaleler The Weekly Standard, The Washington Times, The American Enterprise, National Review, FrontPage Magazine, Newsweek, and Islam Online gibi bazı gazete ve dergilerde yayınlandı. Kürt sorunu üzerine yazdığı kitabı resmi tabuları sorgular ve pratik çözüm önerileri sunar. Akyol aynı zamanda bir Türk televizyon programının sunuculuğunu da yapar. Türkçe makaleleri kendisine ait internet sitesinde yayınlanmaktadır: www.mustafaakyol.org

Dr. Richard S. Voss, ulusal kültürel ve evrensel insan değerlerini ve medeniyetleri bütünleştirerek yekpare medeniyetleşmeyi gerçekleştirme projesini de kapsayan birkaç araştırma sürdürdüğü Troy Üniversitesi’nde iş yönetimi dersleri vermektedir. İslamiyet’i 1983’te Morocco’da benimsedi ve İslamî reformist oryantasyonunu, o zamanlar yabancı dil eğitimi aldığı Kaliforniya Üniversitesi’nin kitapevinde Dr. Rashâd Khalifa’nın Kuran, Hadis ve İslam kitabını keşfettikten sonra edindi. Birkaç makalesi belirtilen internet sitesinde yayınlanmıştır: www.19.org

Ruby Amatulla, Batı ve İslam dünyası arasındaki anlaşma ve muharebeleri düzenleyen aktivist; Amerikan, Müslüman bir iş kadınıdır. Yazar ve konuşmacıdır. ‘Barış, Adalet ve Kalkınma için İslam’ adında yakın zamanda kurulan, kâr amacı gütmeyen bir örgütün başkanlığını yapmaktadır. www.amipi.org / www.mpjp.org

Dr. Shabbir Ahmed, İslam ve tarih üzerine hem İngilizce hem de Urduca yazılmış kitapların yazarıdır. 1947’de Pakistan’da doğdu; fakat şimdilerde Florida’da ikamet ediyor. Profesyonel bir sağlık doktoru olan Ahmed, askerî kariyerine 1971’de Pakistan ordusunda acil hastalara bakan genç bir yüzbaşı olarak başladı. Daha sonra Suudi kraliyet ordusunda hizmet verdi ve henüz 31 yaşındayken tuğgeneral oldu. Hedeflediği yeni kariyerini ise İslam âlimliği üzerine yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayınlandı. Suudi Arabistan kralının kraliyet sağlık çalışanlarının genç bir mensubu olduktan sonra Arapça öğrendi ve 1970lerde Suudi Arabistanlı Malik Faisal bin Abdul Aziz ve Malik Khalid bin Abdul Aziz’in kehanetlerinin ışığında, İslamî ilahiyat ve Kuran yorumlamaları çerçevesinde eğitildi. Daha sonraları İslam dünyasını geniş çapta seyahat etti ve birçok İslamî bilgi merkezini ziyaretçi olarak gezdi. İnternet sitesi: www.ourbeacon.com

Dr. T.O. Shanavas, Michigan asıllı bir doktordur. Evrim ve onun İslamî tarihteki kökleri hakkındaki Kuran görüşlerini tartışan Yaradılış ve Evrim kitabının yazarıdır.

Yahya Yüksel, Arizona Üniversitesi’nde gazetecilik ve siyasi bilimler okuyan birinci sınıf öğrencisidir. İlkokuldan beri lider duruşunu koruyor. 11 yaşındayken yerel bir televizyon kanalı akşam haberleri için Yüksel’in bir araştırması ve bunun analizi hakkında kendisiyle okulda bir röportaj yapmıştı. 2008’de Tucson kentinden liderliğini yaptığı çeşitli aktivitelerden dolayı yılın öğrencisi ödülünü aldı. Birkaç eğitsel ve sosyal komite ve örgüt kurulunda yer alan Yüksel, Tucson kentininn en genç İnsan İlişkileri Komite üyesidir. 2008’de kente sağladığı katkılardan ötürü Amerika temsilciler kadın meclis üyesi Gabrielle Gifford’dan Kongresel Onay sertifikası aldı. TeenDemocrats ve Democrateens örgütlerinin ortak kurucularından biri olarak 2004’te John Keery için, 2008’de ise Barack Obama için seferber oldu. Yüksel, İngilizce’nin yanında Farsça ve biraz da Türkçe biliyor.

Share