Sahih habis hadislere örnekler

Share

Sahih Hadislere Örnekler (18+)

Hadisler Ne Zaman Uyduruldu

İngilizce orijinalini 1989 yılında yazdığım ve Türkçe çevirisinin ilk basımı 1992 yılında yayımlanan Müslüman Dinadamlarına 19 Soru başlıklı kitabımın ilk sorusu için aşağıdaki hadislerden 30-40 tanesini listelemiştim.  Bu listeye başka hadisleri eklemişler. Muhammed peygamberden 200-500 yıl sonra uydurulan ve Kuran’a ortak koşulan bu hadisleri okuduktan sonra nüfusu bir milyarı aşan müslümanların niye dünyanın en geri, zalim ve nankör toplumu olduğunu anlayacaksınız.

Sevgili Peygamberimize bir şekilde isnat edilen bu ağır iftiraları yazmaya başlamadan önce “Yazmaya bile utanıyoruz!”, “Haşa!”, “Tenzih ederiz!” gibi cümleler kurmak, yerinde olacak gibi görünüyor:

 1. Allah zamandır. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Muvatta)
 2. Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için, bacağını açıp, baldırını gösterir.(Buhari, Müslim)
 3. Allah, Muhammed Peygamber ile görüşmüş ve el sıkışmış. (Hanbel)
 4. Allah Müslümanlara günde elli vakit namaz kılmayı farz kılmış ancak Miraç Gecesi’nde -Musa Peygamber’in tavsiyeleri üzere- Muhammed Peygamber, Allah ile pazarlık yaparak bunun günde beş vakte indirilmesini sağlamış. (Buhari, Müslim, Tirmizi) 
 5. Kalp, Allah’ın evidir. (Suyuti)
 6. Kişinin saçının veya sakalının beyazlaması, Allah tarafından bir lekelenmedir. (Müslim)
 7. Melekler, içerisinde köpek veya suret bulunan eve girmezler. (Buhari)
 8. Kur’an’ın yedi farklı okunuşu mevcuttur. (Buhari)
 9. Kur’an’ın çoğu suresi ve ayeti, Mushaflara yazılamadan kaybolmuş. (Suyuti)
 10. Tevbe Suresi uzunluğundaki bir Kur’an suresi Mushaflara yazılmamış. (Zerkeşi)
 11. Ahzab Suresi Mushaflara eksik yazılmış. (Hanbel, Suyuti) 
 12. Beyyine Suresi Mushaflara eksik yazılmış. (Tirmizi)
 13. Müsebbihat surelerinden birine benzeyen bir Kur’an suresi Mushaflara yazılmamış.(Zerkeşi)
 14. Kunut duaları aslında birer Kur’an suresiymiş. (Zerkeşi)
 15. Nasıl cihat edilmesi gerekteği hususundaki bazı Kur’an ayetleri, Mushaflardan çıkarılmış. (Suyuti) 
 16. Kimlerin kurtuluşa ereceği ve Allah tarafından nimetlendirileceği hususundaki iki Kur’an ayeti Mushaflara yazılmamış. (Suyuti)
 17. -Tarihteki ilk Mushaf oluşturulmadan önce- birgün aç bir keçi; Aişe annemizin karyolasının altındaki, recm ayetinin yazılı olduğu sayfayı yemiş ve o nedenle bu ayet Mushaflara yazılamamış. (İbn-i Mace, Hanbel)
 18. Bakara Suresi’nin 238. Ayeti Mushaflara eksik yazılmış. (Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud)
 19. Felak ve Nas sureleri aslında birer Kur’an suresi değilmiş. (Hanbel, Taberani, Bezzar)
 20. Leyl Suresi’nin 3. Ayeti Mushaflara fazladan bir kelime ile yazılmış. (Buhari)
 21. Kehf Suresi’nin 79. Ayeti’ndeki bir kelime Mushaflara hatalı yazılmış. (Buhari)
 22. Kişi Kur’an okuduğu vakit ağlamalıdır. Eğer içinden o an ağlamak gelmiyorsa, sanki ağlıyormuş gibi rol yapmalıdır. Zira Kur’an hüzün ile indirilmiştir. (İbn-i Mace, Beyhaki)
 23. Muhammed Peygamber şifa niyetine deve sidiği içermiş, içtirirmiş. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)
 24. Muhammed Peygamber ihrama girerken saçına bal sürermiş. (Ebu Davud)
 25. Muhammed Peygamber’in gömleği, zeytinyağcı gömleği gibiymiş. (Iraki)
 26. Birgün Muhammed Peygamber bir Yahudî tarafından büyülenmiş ve şuursuz bir biçimde günlerce ortalıkta dolaşmış. (Buhari, Hanbel)
 27. Birgün Muhammed Peygamber bir gazadan dönerken, etrafındaki sahabelere şu konuşmayı yapmış: …Medine’ye varınca, zevcelerinizle cinsel ilişkiye girmeye bakın.(Müslim)
 28. Birgün Muhammed Peygamber; katil, hırsız ve mürted olan birkaç çöl insanının yakalanarak diri diri gözlerinin oyulmasını, ellerinin kesilmesini ve Harra’nın bir kenarına o şekilde atılarak ölüme terkedilmesini emretmiş. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)
 29. Birgün Muhammed Peygamber’in bir zevcesi bir cariyesini azat edip, durumu Muhammed Peygamber’e izah edince, Muhammed Peygamber kendisine şöyle demiş: Neden azat ettin ki? Keşke dayılarına verseydin; böylelikle senin için daha hayırlı olurdu.(Buhari, Müslim, Ebu Davud)
 30. Muhammed Peygamber vefat ettiğinde, zırhı, birkaç kilo arpa karşılığında bir Yahudî’nin yanında rehin duruyormuş. (Buhari, Hanbel)
 31. Dünyadaki bütün kadınlarla evlenebilmek, vefat etmeden önce Muhammed Peygamber’e Allah tarafından helal kılınmış. (Nesai, Tirmizi)
 32. Aişe annemiz ile Muhammed Peygamber evlendiklerinde, Aişe annemiz altı, Muhamed Peygamber ise elli küsür yaşındaymış ancak üç yıl sonra gerdeğe girmişler yani Aişe annemiz dokuz yaşındayken. (Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud)
 33. Muhammed Peygamber dokuz zevcesi olduğu halde, tek bir gecede hepsinin üzerine dolaşırmış. (Buhari)
 34. Muhammed Peygamber’in on bir zevcesi varmış ve kendisine otuz erkeğin cinsel gücü, Allah tarafından verilmiş. (Buhari, Nesai)
 35. Muhammed Peygamber nerede güzel bir kadın görse, hemen eve gider ve ihtiyacını zevceleriyle giderirmiş. (Buhari)
 36. Muhammed Peygamber; zevcelerinin hayız dönemlerinde mübaşerette bulunmak isterse, onlara izar (bir çeşit örtü) giymelerini emreder ve sonra da sine ve göğüslerine iltizamda (temasta) bulunurmuş. (Nesai)
 37. Muhammed Peygamber oruçluyken, zevceleri ile mübaşerette bulunurmuş. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Muvatta)
 38. İmrankızı Meryem, Firavun’un zevcesi Asiye ve Musa Peygamber’in kız kardeşi Gülsüm, Muhammed Peygamber’in cennette zevcesi olacak. (İbn-i Mace, Taberâni)
 39. Birgün Aişe annemiz kendisine namahrem iki adama, gusûl abdesti almayı, bir perdenin arkasından, uygulamalı olarak tarif etmiş. (Buhari, Müslim)
 40. Birgün Aişe annemize, kendisine namahrem bir adam misafir olmuş. Ertesi sabah Aişe annemiz bu adama elbisesine bulaşan menileri nasıl temizlemesi gerektiğini, sözlü olarak tarif etmiş. (Müslim)
 41. Muhammed Peygamber, Ebu Bekir Halife, Ömer Halife ve Osman Halife namaz kılarken besmele okumazmış. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Muvatta)
 42. Ömer Halife, çevresindeki insanlardan utanmasaymış, bir şekilde kaybolan recm ayetini tekrar yazıp, Mushaflara ekleyecekmiş yani Ömer Halife, çevresindeki insanlardan utandığından ötürü Mushaflar eksik kalmış. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Muvatta)
 43. Muhammed Peygamber’in döneminde mescitlere köpekler girer çıkarmış ve hatta işermiş ama sahabeler temizlemek için işeklerin üzerine su bile dökmezmiş. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)
 44. Birgün Muhammed Peygamber’in izni ile ihramdan çıkan bazı sahabeler, zekerlerinden (erkeklik organlarından) meni damlaya damlaya Mina’da bulunan zevcelerine yönelmiş.(Buhari, Müslim)
 45. Bir gazvede bazı sahabeler; esir bazı Arap kadınlara karşı cinsel arzu duymuş ve azil yapmak (dışarıya boşalmak) istemiş ama bunu yapmadan önce, Muhammed Peygamber’e danışmaya karar vermiş. Bunu duyan Muhammed Peygamber de kendilerine, azil yapmamalarını (dışarıya boşalmamalarını) söylemiş. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Muvatta)
 46. Din Günü’nde bütün Peygamberler korku içerisinde canlarının derdinde iken, sadece Muhammed Peygamber ümmetini düşünecek. (Buhari)
 47. İbrahim Peygamber seksen yaşında, keserle sünnet olmuş. (Buhari, Müslim)
 48. Mehdi, Meryemoğlu İsa’nın ta kendisidir. (İbn-i Mace)
 49. Musa Peygamber, canını almaya gelen ölüm meleğine tokat atmış ve meleğin gözü çıkmış. (Buhari)
 50. Musa Peygamber birgün yıkanırken elbiselerini çıkarıp, bir taşın üzerine koymuş ama taş elbiselerini alıp kaçmış. Bunun üzerine Musa Peygamber taşı kovalamaya başlamış ve o ara İsrailoğulları’ndan bir grup, O’nu bu vaziyette (anadan doğma, çırılçıplak) görmüş. Daha sonra Musa Peygamber taşı yakalamış ve altı yedi kez dövmüş. (Buhari)
 51. Birgün Süleyman Peygamber; Allah’ın yolunda cihat edecek erkek çocuklar doğurtabilmek için, bir gecede doksan zevcesi ile birlikte olmuş. (Buhari, Nesai)
 52. Erkeğe zevcesini neden dövdüğü sorulmaz. (Ebu Davud)
 53. Kadının namazları ve hiçbir iyiliği, kocası kendisinden razı oluncaya kadar, Allah tarafından kabûl olmaz. (Taberani)
 54. Kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennetliktir. (Riyaz’üs)
 55. Kadının cihadı, kocası ile iyi geçinmektir. (Taberani)
 56. Kadın; kocasının vücudu irinle kaplı olsa da, tüm irini diliyle yalayarak temizlese, yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz. (Hanbel)
 57. Kadınlar arasında iyi bir kadın, yüz karga arasında alaca bir karga gibidir. (Buhari)
 58. Uğursuzluk; kadında, evde ve attadır. (Buhari)
 59. Sütresiz olarak namaz kılan bir kişinin kıldığı namaz; önünden eşek, domuz, Yahudî, Mecusî veya kadın geçerse bozulur. (Buhari, Müslim, Muvatta)
 60. Kadına danışılmalı ve ne derse, tam tersi yapılmalıdır. (Suyuti)
 61. Kadına yazı öğretilmemelidir; dikiş ve Nur Suresi öğretilmelidir. (İbnü’l Cevzi)
 62. Şeytan helada insanların makatlarıyla oynar. (Ebu Davud)
 63. Şeytan; namaz için çağrı yapıldığı vakit, zart-zurt osurarak ortamdan uzaklaşır. (Buhari, Müslim)
 64. Eski hurma ile yeni hurma birlikte yenmelidir zira Şeytan buna kızar. (İbn-i Mace)
 65. Güneş, Şeytan’ın iki boynuzu arasından doğar. (Buhari)
 66. Allah hapşırmayı sever, esnemeden hoşlanmaz. Zira esneme Şeytan’dandır. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)
 67. Şair şeytandır. (Müslim)
 68. Deve şeytandır. (Tirmizi, Ebu Davud)
 69. Tek yolcu şeytandır; iki yolcu şeytandır; üç yolcu ise cemaattır. (Tirmizi, Ebu Davud, Muvatta)
 70. Bir atlı, bir şeytandır; iki atlı, iki şeytandır; üç atlı ise bir gruptur. (Tirmizi, Ebu Davud, Muvatta)
 71. Güvercin şeytanedir. (Ebu Davud, İbn-i Mace)
 72. Yılan, karga ve akrep fasıktır. (İbn-i Mace)
 73. Bulaşıcı bir hastalık yoktur. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Heysemi)
 74. Güneşte su ısıtmak, sedef hastalığına neden olur. (Ebu Nuaym)
 75. Burunda tüy bitmesi, cüzzama karşı bir güvencedir. (Suyuti)
 76. Cinsel organa bakmak körlüğe neden olur. (İbn Asâkir)
 77. Güzel kadının yüzüne veya yeşilliğe bakmak görmeyi artırır. (Ebu Nuaym)
 78. Etin kokuşmasının nedeni İsrailoğulları’dır. (Buhari, Müslim)
 79. Kişi sabahleyin yedi acve hurması yerse, ardından kilolarca zehir içse bile ölmez.(Buhari, Müslim, Ebu Davud) 
 80. İçerisinde köpek leşleri, kadın hayız bezleri ve insan pislikleri olan kuyudan su içilebilir.(Nesai, Tirmizi, Ebu Davud)
 81. Eşeğin ve eti yenen hayvanın sidiğinden zarar gelmez. (Hatib)
 82. Sema ile arz arası, beş yüz yıllık yürüme mesafesindedir. (Tirmizi)
 83. Dünya bir balığın üzerindedir; bu balık, başını sallayınca, dünyada depremler olur.(İbn-i Kesir)
 84. Dünya öküzün ve balığın üzerindedir. (Suyuti)
 85. Dünyanın ömrü yedi bin yıldır. (Ali B. Hüsameddin)
 86. Konstantinopolis (İstanbul) fethedilince, dünya hayatı Allah tarafından sonlandırılacak.(Tirmizi)
 87. Kim bir hadis söyler de, onun yanında aksırılırsa, o hadis haktır. (Taberâni)
 88. Sözün en doğrusu, yanında hapşurulandır. (Taberâni)
 89. Pirinç, insan olsaydı, halim selim bir adam olurdu. (Cevzi)
 90. Boyacı ve kuyumcular insanların en yalancısıdır. (İbn-i Mace)
 91. Satranç oynayanlar insanların en yalancısıdır. (Beyhaki)
 92. Kişi besmele yazılı bir kâğıdı yerden kaldırırsa, Allah tarafından, sıddıklardan yazılır.(Muhammed B. Ahmed Zâhid)
 93. Hayatında üçüncü kez tövbe eden bir kişi, o andan itibaren ne kadar günah işlerse işlesin, Allah tarafından affedilir. (Buhari, Müslim)
 94. Kişi, muhtaç durumdaki bir köre kırk adım yol gösterirse, Allah, o kişinin gelmiş geçmiş, gelecek tüm günahlarını bağışlar. (Ebu Nuaym)
 95. Hocası bir çocuğa besmele okur da çocuk da bunu tekrarlarsa; hocanın, çocuğun, çocuğun annesinin ve çocuğun babasının cehennemlik olmaması için Allah tarafından senet yazdırılır. (S. Ebediyye)
 96. Kişi arefe günü oruç tutarsa, Adem babamızdan Sur’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katınca, kendisine Allah tarafından sevap yazılır. (R. Nasıhin)
 97. Amel defterinde yedi yüz besmele bulunan bir kişiyi Allah cehennemden çıkarır.(Muhammed B. Ahmed Zâhid)
 98. Muhammed Peygamber’in kanından içmiş bir kişi cehennemlik olmaz. (Heysemi, Hâkim, Askalâni)
 99. Kimin çocuğu olur da, bereket talebiyle ona “Muhammed” ismini koyarsa, kendisi de çocuk da cennetliktir. (İbn Bukeyr)
 100. Kişi çarşıya gider de “La ilahe illallahu vahdehu la şerîkeleh lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu yuhyî ve yumît ve huve hayyun la yemut, biyedihi’l-hayr ve hüve ala kulli şeyin kadîr.” diye dua okursa, Allah ona bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını siler ve derecesini bir milyon derece yükseltir. (Tirmizi)
 101. Bir saat düşünmek, altmış sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. (Ebu eş-Şeyh)
 102. Kişi besmele okuyarak bir işe başlarsa, tüm günahları Allah tarafından affedilir. (İ. Rafii)
 103. Kişi besmele okuyarak yemek yemeye başlar ve “Elhamdülillâh” diyerek yemek yemeyi sonlandırırsa, daha sofradan kalkmadan, tüm günahları, Allah tarafından affedilir.(Taberâni)
 104. Kişi cuma günü anne veya babasının kabrine gider de Yasîn Suresi okursa, tüm günahları, Allah tarafından bağışlanır. (Taberâni)
 105. Kişi bin besmele okursa, dört bin büyük günahı, Allah tarafından affedilir. (Muhammed B. Ahmed Zâhid)
 106. Kişi, Allah’ın evlerinden bir ev süpürürse, Allah, ona sanki dört yüz kez haccetmiş, dört yüz insan azat etmiş, dört yüz gün oruç tutmuş ve dört yüz kez gazveye çıkmış gibi sevap yazar. (Deylemi)
 107. Kişi akşam namazından sonra, arada hiç konuşmaksızın altı rekât namaz kılarsa, bu, onun için on iki yıllık ibadet yerine geçer. (Tirmizi)
 108. Kişi gurbette ölürse, şehit olur. (İbn-i Mace)
 109. Deniz tutması sebebiyle kusan bir kişiye, Allah tarafından şehit sevabı yazılır. (Ebu Davud)
 110. Kişi hastayken ölürse, şehit olur; kabir azabından kurtulmuş olur ve sabah akşam cennetten, Allah tarafından rızıklandırılır. (İbn-i Mace)
 111. Kişi, Muhammed Peygamber’in sidiğinden içerse, büyük ölçüde kendisini cehennemlik olmaktan korumuş olur. (Beyhaki)
 112. Arefe günü tutulan oruç; iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah’ın yolunda cihat için verilen iki bin ata bedeldir. (T. Gâfilin)  
 113. Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur. (Müslim)
 114. Muhammed Peygamber’i rüyasında gören bir kişi cehennemlik olmaz. (İbn Asâkir)
 115. Kişi cuma günü ölürse, kendisine Allah tarafından şehit sevabı yazılır ve kabir azabından da korunur. (Sehavî)
 116. Kişi ishalden ölürse, şehit olur. (Nesai, Ebu Davud, Muvatta)
 117. İnsanlardan en hayırlısı, borcunu en iyi ödeyendir. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi)
 118. Mescitte oturmak, okumadan da olsa Mushaf’a bakmak ve alimin yüzüne bakmak ibadettir. (Deylemi)
 119. Kertenkele katleden bir kişiye, kaç vuruşta katlettiği dikkate alınarak, Allah tarafından sevap yazılır. (Müslim)
 120. Alimin uykusu ibadettir. (Rabbani)
 121. Fatiha Suresi hangi niyetle okunursa okunsun, o niyet kesinlikle gerçekleşir. (Sehavi)
 122. Savaşta çocukların veya kadınların katledilmesinde bir sakınca yoktur. (Buhari, Ebu Davud)
 123. Namaz kılmayı terkeden kişiler öldürülebilir. (Ebu Davud)
 124. Her bid’at sapıklıktır lakin ibadetteki bid’at müstesna. (İbn Arrak)
 125. Kişi; bekâr olan cariyesinin, kölesinin ve ücretlisinin avret yerlerine bakabilir. (Ebu Davud)
 126. Kadın kendisine haram olması için, yetişkin bir erkeği emzirebilir. (Müslim, İbn-i Mace)
 127. Cuma namazı; köle, kadın, çocuk ve hastalara vacip değildir. (Ebu Davud)
 128. Muhammed Peygamber’in ümmetinin ihtilafı rahmettir. (Suyuti)
 129. Varise, vasiyet yoktur. (Buhari)
 130. Fare, İsrailoğulları’nın kaybolan bir ümmetidir. (Müslim)
 131. Horoz öterse, Melek görmüş demektir; merkep anırırsa, şeytan görmüş demektir.(Müslim)
 132. Dünyanın son gününde her yer helak olup gidecek ancak mescitler bundan müstesna. Zira onların bazısı bazısına eklenecek. (İbn Adiy)
 133. Güneş ve Ay, Kıyamet Günü’nde dürülüp, sarılarak ateşe atılmış iki öküzdür. (Buhari)
 134. Kıyamet Günü’nde hesaba çekilecek bir kişi, mutlaka helak olmuş demektir. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)
 135. Toprağa diri diri gömülerek katledilen bir çocuk cehennemliktir. (Ebu Davud)
 136. Veled-i zina (zina sonucu doğan) bir kişi cehennemliktir. (Ebu’l Ferec)
 137. Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacaklar ressamlardır. (Buhari)
 138. Resim yapan bir kişi cehennemliktir. (Buhari, Nesai, Tirmizi)
 139. Tasvirciler cehennemliktir. (Buhari, Tirmizi, Ebu Davud)
 140. Katil de maktûl de cehennemliktir. (Müslim)
 141. Hamr (içki/sarhoş edici madde) kullanımının günah derecesi ile şirk’in günah derecesi eşittir. (Nesai)
 142. Ayakta giyinmek haramdır. (Tirmizi, Ebu Davud)
 143. Şarkı söylemek veya dinlemek haramdır. (Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, Taberani, Deylemi)
 144. Çalgı aleti kullanmak veya dinlemek haramdır. (Buhari, Tirmizi, Taberani, Deylemi)
 145. Sarı renkli elbise giymek haramdır. (Müslim, Nesai, Ebu Davud)
 146. Allah saban veya ziraat aleti olan eve mutlaka zillet sokar. (Buhari)
 147. Hacca ya da umreye gitmek ya da Allah’ın yolunda cihat etmek gibi sebeplerin dışında, deniz taşıtına binmek haramdır zira denizin altında ateş, ateşin altında deniz vardır. (Ebu Davud)
 148. Tavla oynamak haramdır. (Müslim, Ebu Davud, Muvatta)
 149. Satranç oynamak haramdır. (Beyhaki)
 150. Aynı cinsten iki kişinin helaya gidip, avret yerleri açık vaziyette, beraberce hacet gidermesinde bir sakınca yoktur ancak o vaziyette konuşmaları haramdır. (Ebu Davud)
 151. Kırmızı renkli elbise giymek, harama yakın yasaktır. (Tirmizi, Ebu Davud)
 152. Eti bıçakla keserek yemek, harama yakın yasaktır. (Ebu Davud)
 153. Namaz kılarken besmele okumak bir bid’attır. (Nesai, Tirmizi)
 154. Ölünün dünyadaki yakınları kendisi için ağlarsa, kendisine Allah tarafından azap edilir. (Buhari)
 155. Kadın parmağı kesmenin ceza hükmü şudur: Kişi; kadının bir parmağını kesmişse, on deve fidye vermelidir; iki parmağını kesmişse, yirmi deve fidye vermelidir; üç parmağını kesmişse, otuz deve fidye vermelidir; dört parmağını kesmişse, yirmi (20) deve fidye vermelidir. (Muvatta, Hanbel)
 156. Ateşte ısınmış bir şeyi yiyip içmek abdesti bozar. (Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)
 157. Deve eti yemek abdesti bozar. (Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud)
 158. Kişi içtiği şeyin içerisine üç kez solumalıdır zira bu; daha kandırıcı, daha salim ve afiyetlidir. (Müslim)
 159. Eğer yiyecek ya da içecek dolu bir kaba sinek düşer de bir kanadı içine banarsa, diğer kanadı da bandırılmalıdır zira sineğin bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır.(Buhari, Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace)
 160. Bir erkek, bir kadınla evlenmek istediğinde, eğer yapabiliyorsa kadının, kendisini, onunla evlenmeye yönelten organlarına bakmalıdır. (Ebu Davud, Beyhaki)
 161. Kişi uykudan uyandığı vakit, üç kez sümkürmelidir zira şeytan burnun içinde geceler.(Buhari, Müslim, Nesai)
 162. Dünya işlerinde şaşkınlığa düşüldüğünde, hemen kabir ehlinden yardım dilenmelidir.(Aclûni)
 163. Kişi bir ortamda oturacağı vakit -ıslak, pis, kokulu vs. olmasına aldırış etmeden- ayakkabılarını çıkarıp, oturduğu yerde sol tarafına koymalıdır. (Ebu Davud)
 164. Zenginler koyun, fakirler tavuk beslemelidir. (İbn-i Mace)
 165. Kızlar sünnet edilmelidir lakin derin kesilmemelidir zira bu, kadına cinsel ilişki anlarında daha çok haz verir ve kocası için daha makbûldür. (Ebu Davud)
 166. Kişi dinini değiştirirse katledilmelidir. (Buhari, Nesai, Muvatta)
 167. İki yöneticiye birden onay verilirse, ikisinden birisi katledilmelidir. (Müslim)
 168. Köpekler katledilmelidir. (Müslim)
 169. Örümcek şeytandır ancak Allah onun şeklini değiştirmiştir; binaenaleyh katledilmelidir.(Suyuti)
 170. Karga, çaylak, akrep, sıçan ve yırtıcı köpek fasıktır; binaenaleyh katledilmelidir.(Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Muvatta)
 171. İçki içerken görülen bir kişi ilk seferde dövülmeli, ikinci seferde de dövülmeli, üçüncü seferde de dövülmeli, dördüncü seferde de dövülmeli ancak beşinci seferde katledilmelidir.(Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)
 172. Zina suçu sabit olan dul ya da evli bir kişi, toprağa göbeğine kadar diri diri gömülmeli ve taşlanarak hunharca katledilmelidir. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, Muvatta, Hanbel)
 173. Cahiliye devrinde birgün birkaç maymun, zina eden bir maymunu recm etmiş. (Buhari)
 174. Müşriklerin yaşlıları katledilmelidir. (Tirmizi, Ebu Davud)
 175. Halife, Kureyş soyundan olmalıdır. (Hanbel, Heysemi)
 176. Yemekten sonra eller, dille yalanmadan veya birisine yalatılmadan, mendile silinmemelidir. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)
 177. Kadınla cinsel ilişkiye girildiği anlarda pek fazla konuşulmamalıdır zira aksi durum, dilsizlik ve kekelemeye neden olur. (İbn Asâkir)
 178. Bir evde üçten fazla yatak olmamalıdır zira dördüncü yatak şeytanadır. (Müslim, Nesai, Ebu Davud)

Bak: http://hadisceliskilerivehadiselestirileri.blogspot.com/

Share