Sünnilik dininde Müzik

Sünnilik dinine göre RESİM gibi MÜZİK de, özellikle davul hariç müzik enstrümanlarının haram olduğu malum, ancak aşağıda ismi geçen bazı din adamlarının bu haramı hala savunabileceklerini beklemiyordum. Zira Sünnilik veya Şiilik dinlerinin çeşitli mezheplerini izlediklerini iddia eden din adamları ve ruhbanlar son zamanlarda kendi din ve mezheplerindeki RESİM ve MÜZİK konusundaki haramları takmamaya başladılar… Bunların referansı var mı?

Türkiye’nin En Yavuz Hırsızı Mustafa Sağ

Kendini ilahiyatçı olarak tanıtan Mustafa Sağ adlı bir sahtekar, Mesaj’ın sadece kapağını değiştirip ismim yerine kendi ismini koyup mealin ismini Evrensel Çağrı olarak değiştirdi ve 2006-2010 yılları arasında birkaç kez aynen yayınladı. Kitabın mizampajına ve virgülüne bile dokunmadan. Dahası, Hürriyet Gazetesi, Tempo Dergisi, Yeni Şafak Gazetesinde yayımlanan birkaç makale ve haber mealimi o sahtekara mal ederek övdü veya eleştirdi. Bilginize.