WAHiD ismindeki Elif Harfi

Share

Rakamlanmış Kitab
Mushaftaki bir Hatayı daha İfşa Ediyor

Edip Yüksel
4 Mart 2013
www.19.org

Mashq_script Cairo - YaSin 72-83 and Saffat 1-14 - WAHiD with Alif in Saffat 4 marked

NOT: Yukarıdaki sayfaya ek olarak, eski nüshaların hemen hepsinde (yirmiden fazla arkeolojik delil) WAHiD (W6A1H8D4) kelimesi ELİF ile yazıldığını öğrendim. O nüshaları inşallah yakında ayrı bir makale olarak sunacağım. Paris’te yaşayan Khaled Nehari adlı bir arkadaşın topladığı 22 tanık ile birlikte tarihi/arkeolojik tanıklar şu anda 23!  Allah ufuklarındaki ayetlerle 19 sistemini destekliyor ve inkarcıları mahkum ediyor. Günümüzde yaygın müshaflara yazım hataları olduğunu ama Rakamlanmış Kitabın (Kitabun Marqum) 19 kodlu matematiksel sistemle mükemmel biçimde, 15:9 ayetinde söz verildiği gibi ALLAH TARAFINDAN korunduğunu isbat eden diğer delillerimiz için aşağıdaki PDF linkine tıklayınız:

W6A1H8D4

Sad harfinin yazılımında olduğu gibi VAHiD veya WAHiD kelimesinin yazılımında da 19 sisteminin mevcut nüshalardaki hataları düzelteceğine güvenimde hiç kuşkum yoktu. Bir saat kadar araştırmadan (duadan) sonra Rabbim en eski Kuran sayfalarının birinde 37:4 ayetiyle bu güvenimi destekledi ve mushaflardaki (rakamlanmış zikr olan Kuran’daki değil!) tarihi bir tahrifatı işfa etti. (4 Mart 2013).

Mevcut en eski Kuran sayfalarından birisi olan MASHQ, Kahire’deki Mısır Milli Kütüphanesindedir. Bu iki sayfada 36:72-83 ve 37:1-14 ayetleri yazılıdır.  Saffat suresinin 4’üncü ayetinde Allah için kullanılan WaHiD (Bir) ismi 19 sisteminin öngördüğü biçimde Elif ile yazılıdır. Bu ismin Ebced değerinin 19 olduğu yüzyıllardır biliniyordu, ancak Kuran müshaflarına peygamberin vefatından sonra Elif harfi ekleyenler bu kelimedeki Elif harfini çıkarmışlardı. Bu yanlış imla, 19 sayısından zebralar gibi kaçanların sığındığı ve güvendiği birkaç mağaradan birisini teşkil ediyordu.

Niketim Hadis doktoru Halis Aydemir benimle 18 Şubat 2013 tarihinde Bursa’da yaptığı tartışmada bu tahrifatı savundu. Hatta “ilmin namusu vardır” diye haykırarak bir aktör gibi havalara girdi, cahillerden, mukallitlerden ve müritlerden oluşan tribüne oynadı. Allah en eski nüshalardan iki düzine tanık ile uyduruk hadis doktorunun namusunun düzeyini ifşa etti. Müshaflara Elif harfı ekleyen şeytanların bir istisna olarak W6A1H8D4 isminden Elif harfini çıkarttığı Allah tarafından ifşa ediliyor. Alemlerin efendisine övgüler olsun.

W6A1H8D4 Wahid One

37:0    Rahman, Rahim Allah’ın ismiyle

37:1    And olsun sıralar halinde dizenlere,

37:2    İtekleyip sürenlere,

37:3    Ve mesajı okuyanlara…

37:4    Ki sizin Tanrınız birdir.

37:5    Göklerin, yerin ve her ikisinin arasında bulunanların Rabbidir, doğuların Rabbidir.

37:6    Biz en aşağıdaki göğü gezegenler ile süsleyip,

37:7    Her türlü inatçı sapkına karşı bir koruma yaptık.

37:8    Yüce topluluğu dinleyemezler; her yandan atılırlar.

37:9    Kovulurlar; sürekli bir azabı haketmişlerdir.

37:10  Bir söz kapan olursa, onu, delici bir ışın izler.

37:11  Sor onlara, “Yaratılış bakımından onlar mı daha çetin, yoksa bizim yarattıklarımız mı?“ Onları yapışkan bir balçıktan yarattık.

37:12  Sen hayranlık duyarken onlar alay ediyorlar.

37:13  Kendilerine hatırlatıldığında öğüt almıyorlar.

37:14  Bir delil gördüklerinde onu aşağılıyorlar.

**

74:32  Hayır, andolsun Ay’a,*

74:33  Geçtiği vakit geceye,

74:34  Ağardığı vakit sabaha,

74:35  Bu büyüklerden birisidir.

74:36  Halklara bir uyarıdır.

74:37  İlerlemek yahut geride kalmak dileyenleriniz için.

Share